top of page

Hvad et et KAF dagspas

What is a KAF day pass

Et KAF dagspas giver dig/jer mulighed for at benytte vores lokaler en hel dag og er der tale om en dag med holdundervisning kan der ligeledes deltages på det hold du/I passer ind på. Der skal altid søges om brug af dagspas, idet der kan være situationer hvor dette ikke kan lade sig gøre.

Vær opmærksom på at hold instruktør har lov til at afvise dig/jer hvis du/I ikke forinden har ansøgt om deltagelse på vores holdundervisning!

Der søges om dagspas via formularen nedenfor eller via mail til dagspas@kaf.dk

A KAF day pass gives you the opportunity to use our floors for a whole day, if it is a day with group lessons, you can also participate in the group lessons that fits your level. The use of day passes must always be applied for, as there may be situations where this is not possible.

 

Please note that the instructor is allowed to reject you if you haven't applied for participation in advance!

 

To apply for a day pass use the form below or send an email  to daypass@kaf.dk


DAGSPAS-DAYPASS

bottom of page