Regler for hvem der kan undervise i KAF samt retningslinier for brug af musik

18. februar 2020 - Formanden

Nedenstående regler er gældende for alle der ønsker at undervise KAF

 

 

Kategorier af trænere

For at kunne undervise i KAF skal man være i en af følgende kategorier:

  1. Holdtrænere ansat af bestyrelse

  2. Trænere der er inviteret af eliteudvalget 

  3. Trænere der har indbetalt trænerkontingent

  4. Trænere valgt af KAF turneringspar

  5. Voksne turneringsdansere (18+) der stiller op for KAF eller som har tilladelse til at deltage på KAF's holdtræning

Børneattest

For at kunne undervise i KAF skal der være afleveret en børneattest til bestyrelsen. For trænere der er inviteret af eliteudvalget til at varetage enkelte aktiviteter skal der ikke afleveres børneattest.

1. Holdtrænere

Holdtrænerne, der er ansat af bestyrelsen må undervise alle KAF medlemmer. Herudover må de undervise andre par som de underviser mod at parret/danser betaler floor-fee på kr. 100. Holdtrænerne må invitere dansere udefra til at deltage i holdtræningen, hvis de bliver undervist samme dag. Der skal erlægges et fee på kr. 150 for at deltage i holdtræningen for disse par/danser.

2. Trænere der er inviteret af eliteudvalget

Denne kategori vil normalt udgøres af trænere der er inviteret til at varetage elite- eller Subeliteaktiviteter. Denne kategori må undervise de dansere som deltager i aktiviteten. Såfremt at KAF ikke selv kan udfylde evt. enetimer kan disse sælges til par udenfor KAF. Der skal i givet fald erlægges floor-fee for disse par/danser.

3. Indbetalt trænerkontingent

Trænere i denne kategori må frit undervise hvem de vil i KAF. Hvis parret ikke er medlem af KAF (Turnerings- eller træningsmedlem) skal der erlægges floor-fee for parret/danser på kr. 100 pr. dag 

4. Trænere valgt af KAF turneringspar

KAF’s turneringsdansere, som stiller op for KAF, kan frit vælge sine trænere.

Hvis den valgte træner, ikke kan henføres til en af ovenstående kategorier, skal den valgte træner erlægge et floor-fee på kr. 100. 

5. Voksne turnerings dansere

Voksne turneringsdansere (18+), der stiller op for KAF, og som har afleveret en børneattest kan frit undervise i KAF. Såfremt det par/danser der undervises ikke er medlem af KAF (Turnerings- eller træningsmedlem) skal der ikke betales et floor-fee for opvarmning – undervisning og afrunding. Men ønsker man at selvtræne herudover skal der erlægges normalt floorfee på 100 kr.

For alle ovennævnte kategorier gælder, at man først kan påbegynde at undervise når ens navn fremgår at den trænerliste der er opsat på opslagstavlen i KAF.

Brug af musikanlæg

Da der ofte er mange på gulvene ad gangen er her en prioriteret rækkefølge for brugen af musikanlægget.

 

  • Trænere der har enetimer med KAF’s turneringsdansere. Hvis der er flere samtidig koordinere disse indbyrdes
  • KAF’s turneringspar der stiller op for KAF
  • Øvrige trænere der har enetimer
  • Træningsmedlemmer
  • Floorfee par

 

Gruppe 4 og 5 kan kun benytte musikanlægget, hvis de er alene på dansegulvet eller at musikken ikke anvendes af andre.

Please reload

Tak til vore sponsorer

DanskBrandteknik.jpg

Forbund

DS LOGO 2019 Kompakt.png

Kontakt os

fb.jpg

Med mere...

Vi takker følgende fotografer fordi vi

vederlagsfrit må benytte deres billeder: 

 

MM Photography

Dansefotografen 

Per Soerensen Photography

Dancesportphoto.dk

CR3|DK

Copyright © 2013-2019 by Sportsdanserforeningen KAF