top of page

 

REGLER I KAF

KATEGORIER AF TRÆNERE

For at kunne undervise i KAF skal man være i en af følgende kategorier:

  1. Holdtrænere ansat af bestyrelse

  2. Trænere der er inviteret af KAFs bestyrelse eller sportschef

  3. Trænere der har betalt trænerkontingent

  4. Trænere valgt af KAF turneringspar

  5. Voksne turneringsmedlemmer eller træningsmedlemmer m/ret til hold (18+) 

Børneattest

For at kunne undervise i KAF skal der være afleveret en børneattest til bestyrelsen. For trænere der er inviteret af bestyrelsen eller sportschefen til at varetage enkelte aktiviteter skal der ikke afleveres børneattest.

1. Holdtrænere

Holdtrænerne, der er ansat af bestyrelsen må undervise alle KAF medlemmer. Herudover må de undervise andre par som de underviser mod at parret/danser betaler floorfee jævnfør KAFs prisliste. Holdtrænerne må invitere dansere udefra til at deltage i holdtræningen, hvis de bliver undervist samme dag. Der skal betales for et dagspas jævnfør KAFs prisliste pr. person der ønsker at deltage i holdtræningen.

2. Trænere der er inviteret af bestyrelsen eller sportschefen

Trænerne, der er inviteret af bestyrelsen eller sportschefen i KAF må undervise alle KAF medlemmer. Herudover må de undervise andre par mod at parret/danser betaler floorfee jævnfør KAFs prisliste.

3. Indbetalt trænerkontingent

Trænere i denne kategori må frit undervise hvem de vil i KAF. Hvis parret ikke er medlem af KAF (Turnerings- eller træningsmedlem) skal der betales floorfee jævnfør KAFs prisliste.

4. Trænere valgt af KAF turneringspar

KAF’s turneringsdansere, som stiller op for KAF, kan frit vælge sine trænere.

Hvis den valgte træner, ikke kan henføres til en af ovenstående kategorier, skal den valgte træner betale floorfee jævnfør KAFs prisliste

5. Voksne turnerings dansere

Voksne turneringsdansere (18+), der stiller op for KAF, og som har afleveret en børneattest kan frit undervise i KAF. Såfremt det par/danser der undervises ikke er medlem af KAF (Turnerings- eller træningsmedlem) skal der ikke betales et floorfee for opvarmning – undervisning og afrunding. Men ønsker man at selvtræne herudover skal der erlægges normalt floorfee jævnfør KAFs prisliste.

...

For alle ovennævnte kategorier gælder, at man først kan påbegynde at undervise når ens navn fremgår af trænerlisten på KAF.DK

BRUG AF MUSIK ANLÆG

Da der ofte er mange på gulvene ad gangen er her en prioriteret rækkefølge for brugen af musikanlægget.

  1. Trænere der har enetimer med KAF’s turneringsdansere. Hvis der er flere samtidig koordinere disse indbyrdes

  2. KAF’s turneringspar der stiller op for KAF

  3. Øvrige trænere der har enetimer

  4. Træningsmedlemmer, herunder også træningsmedlemmer med ret til hold

  5. Floorfee par

Gruppe 4 og 5 kan som udgagspunkt kun tgae styring af musikanlægget, såfremt de er alene på gulvet eller såfremt musikken ikke anvendes af andre.

bottom of page