PRISER

BABY, BØRN & FIT 'N FUN

Månedligt medlemskab på abonnements basis der tilmeldes online her på siden. Prisen er kr. 199,- pr. måned*

Et forudbetalt medlemskab giver dig rettigheder til at deltage på alle vores hold under FIT 'N FUN konceptet.

 

 

Betaling sker ved oprettelse af abonnement og gælder 1 måned fra betaling.

*Opsigelse af et månedligt medlemskab skal ske med en måneds varsel til den første, man binder sig til mindst 3 måneders medlemskab.

Abonnementet er personligt, og kan ikke overdrages.

Abonnementet kan kun købes online her på siden.

SPORTSDANS

Turneringsmedlem                                         1.950,00

Passiv medlem                                                 100,00

Træningsmedlem                                           1.200,00

Træner                                                         2.000,00

 

 

Medlemsskaber og kontingenter afregnes 1/2 årligt og opkræves pr. 1. januar og pr. 1. juli

 

Som turneringsmedlem får du holdundervisning og finaletræninger i henholdsvis latin og standard 2 gange ugentligt, samt adgang til fritræning alle ugens dage (med få undtagelser). Derudover tilbydes du adgang til særlige arrangementer. Nogle arrangementer er gratis og andre er brugerbetalte.

FLOORFEE

Floorfee pr. dag *

Pr. danser uden medlemskab                               50,00

Træner uden medlemskab                                 100,00

* Floorfee betales af alle som ikke er trænings- eller turneringsmedlemmer i KAF. Som træner uden medlemsskab i KAF kan du kun undervise KAF par mod betaling af floorfee. Såfremt du ønsker at undervise andre par i KAF, kræves der et trænermedlemsskab, der ansøges om ved fremsendelse af mail til kontakt@kaf.dk.

Betaling af floorfee giver betalende dansere ret til at fritræne og modtage enetimeundervisning, af de trænere opført under menupunktet "TRÆNERE I KAF > SPORTSDANS" – samme dag som floorfee betales.

 

Hvis der alene fritrænes er det parrets ansvar at afregne floorfee inden fritræning påbegyndes.

Hvis der modtages enetime undervisning er det KAF  træneren/instruktøren der har ansvaret for at floorfee afregnes inden eller straks efter at undervisningen har fundet sted.

Floorfee afregnes via MobilePay til 36768 med oplysning om navn og evt. træners initialer. Eller kontant i kuvert med angivelse af parrets navn evt. træner, dato og beløbsstørrelse.​

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til kasserer, formand eller sekretær i bestyrelsen, kontakt oplysninger findes under bestyrelsen.

KAF's kontonummer er: 5472 7021631