KONTINGENTER

Børnedans

Tirsdags hold

800,00

Medlemskaber

Turneringsmedlem

1.950,00

Passiv medlem

100,00

Træningsmedlem

1.200,00

Træner

1.200,00

Floorfee pr. dag *

Pr. danser uden medlemskab

50,00

Træner uden medlemskab

100,00

Please reload

Medlemsskaber og kontingenter afregnes 1/2 årligt og opkræves pr. 1. januar og pr. 1. juli

 

Som turneringsmedlem får du holdundervisning og finaletræninger i hhv. latin og standard 2 gange ugentligt, samt adgang til fritræning alle ugens dage (med få undtagelser). Derudover tilbydes du adgang til særlige arrangementer. Nogle arrangementer er gratis og andre er brugerbetalte.

* Floorfee betales af alle som ikke er trænings- eller turneringsmedlemmer i KAF. Som træner uden medlemsskab i KAF kan du kun undervise KAF par mod betaling af floorfee. Såfremt du ønsker at undervise andre par i KAF, kræves der et trænermedlemsskab, der ansøges om ved fremsendelse af mail til kontakt@kaf.dk.

Betaling af floorfee giver betalende dansere ret til at fritræne og modtage enetimeundervisning, af de trænere opført under følgende sider:  "Tilknyttede trænere" og "KAF Dansere der må undervise" – samme dag som floorfee betales.

 

Hvis der modtages enetime undervisning er det KAF træneren/instruktørens ansvar, at floorfee afregnes straks efter at undervisningen har fundet sted.

 

Hvis der alene fritrænes er det parrets ansvar at afregne floorfee inden fritræning påbegyndes.

 

Floorfee afregnes via MobilePay til 36768 med oplysning om navn og evt. træners initialer. Eller kontant i kuvert med angivelse af parrets navn evt. træner, dato og beløbsstørrelse.

KAF's kontonummer er: 5472 7021631

Tak til vore sponsorer

DanskBrandteknik.jpg

Forbund

DS LOGO 2019 Kompakt.png

Kontakt os

fb.jpg

Med mere...

Vi takker følgende fotografer fordi vi

vederlagsfrit må benytte deres billeder: 

 

MM Photography

Dansefotografen 

Per Soerensen Photography

Dancesportphoto.dk

CR3|DK

Copyright © 2013-2019 by Sportsdanserforeningen KAF