PRISER

Bindingsperiode

Senior rutine hold**

Bindingsperiode

 

Familiehold

Børnehold  

Voksenhold

3 mdr.     6 mdr.  10-turskort

 Pris pr. md.  350,00    300,00    990,00

 Pris pr. md.  250,00    200,00    990,00

 Pris pr. md.  300,00    250,00    990,00

Opsigelse af et månedligt medlemskab skal ske med en måneds varsel til den første, man binder sig til mindst 3 måneders medlemskab.

Abonnementet er personligt, og kan ikke overdrages.

Abonnementet kan kun købes online her på siden.

Medlemsskab

 

Turneringsmedlem 

  • Junior

  • Voksen

Passiv medlem

Træningsmedlem

Træningsmedlem m./ret til hold*

Træner

Som turneringsmedlem får du holdundervisning og finaletræninger i henholdsvis latin og standard 2 gange ugentligt, samt adgang til fritræning alle ugens dage (med få undtagelser). Derudover tilbydes du adgang til særlige arrangementer. Nogle arrangementer er gratis og andre er brugerbetalte.

**   Holdet er åbent for alle seniorer uanset klubtilhørsforhold.

*** Senior rutine hold er delt i 2 afdelinger og koster 1 klip pr. afdeling.

FLOORFEE

Floorfee pr. dag ****

Pr. danser uden medlemskab                               50,00

Træner uden medlemskab                                 100,00

**** Floorfee betales af alle som ikke er trænings- eller turneringsmedlemmer i KAF. Som træner uden medlemsskab i KAF kan du kun undervise KAF par mod betaling af floorfee. Såfremt du ønsker at undervise andre par i KAF, kræves der et trænermedlemsskab, der ansøges om ved fremsendelse af mail til kontakt@kaf.dk.

Betaling af floorfee giver betalende dansere ret til at fritræne og modtage enetimeundervisning, af de trænere opført under menupunktet "TRÆNERE I KAF > SPORTSDANS" – samme dag som floorfee betales.

 

Hvis der alene fritrænes er det parrets ansvar at afregne floorfee inden fritræning påbegyndes.

Hvis der modtages enetime undervisning er det KAF  træneren/instruktøren der har ansvaret for at floorfee afregnes inden eller straks efter at undervisningen har fundet sted.

Floorfee afregnes via MobilePay til 36768 med oplysning om navn og evt. træners initialer. Eller kontant i kuvert med angivelse af parrets navn evt. træner, dato og beløbsstørrelse.​

6 mdr.

2.100,00

2.550,00

100,00

2.100,00

2.850,00

2.000,00

3 mdr.      6 mdr.     10-turskort  

Pris pr. md. 400,00    350,00    990,00***

FAMILIE, BØRN & FIT 'N FUN

SPORTSDANS

* Dette medlemsskab kræver ansøgning og godkendelse ved bestyrelsen.

DAGSPAS

Dagspas pr. dag                                 200,00

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til kasserer, formand eller sekretær i bestyrelsen, kontakt oplysninger findes under bestyrelsen.

KAFs kontonummer er: 5472 7021631

KAFs mobilepay nummer er: 36768