Udvalg

Vil du være udvalgsaktiv i KAF?

 

At være udvalgsaktiv i KAF kræver intet andet end villighed til at hjælpe foreningen og personlige samarbejdsevner. Særlige kompetencer er naturligvis et ekstra plus, men lysten til at hjælpe er det vigtigste. Et udvalg samles typisk 4-6 gange årligt og har nogle løbende aktiviteter/arbejdsopgaver/ansvarsområder over året.

Hvis du ønsker at være udvalgsaktiv i KAF kræver det blot at du giver dig til kende. Skriv dit navn på en seddel og skriv UDVALGSAKTIV og put sedlen i KAFs postkasse. Hvis du har særlige ønsker til et bestemt udvalg eller særlige kompetencer du mener kan anvendes specifikt anføres dette på sedlen.

 

 

Bestyrelsen og/eller udvalgsformænd vil herefter kontakte dig.

 

 

Scroll ned og læs mere om de enkelte udvalg.

 

 

 

KAF Sponsorudvalg

Det er udvalgets opgave at tilvejebringe de nødvendige midler i form af støtte, direkte og indirekte sposorater. Dette skal de gøre ved at anvende KAF, KAFs events og KAFs dansere som en kommerciel vare, under behørigt hensyntagen til den almene trivsel:

 • Sponsormidler til budget, drift og træningsfond

 • Sponsormidler til støttefond (Elite der sendes til VM/EM)

 • Sponsormidler til elite, subelite og talentarbejde

 • Sponsormidler til afvikling af Copenhagen Open

 

Udvalget består af: Davith Hegaard, Jimmi Kristensen og Finn Madsen (spons@KAF.dk)

 

 

 

KAF Lokaleudvalg

Det er udvalgets opgave at tilvejebringe de nødvendige tegninger og tilladelser og føre alle forhandlinger vedrørende det fælles mål i prioriteret rækkefølge:

 • Egen indgang og åbent 24 timer i døgnet

 • Faciliteter til ophold, massage, fysioterapi, AV rum og samtalerum


Udvalget består af: Jimmi Kristensen og Finn Madsen

 

 

 

KAF kommunikations- & web udvalg

Det er udvalgets arbejde at sørge for KAFs hjemmeside og til stadighed at sikre at relevant information kan ses på sitet.

 • Korrekturlæsening af artikler skrevet og leveret af dansere efter turneringer

 • Skabe en dynamisk hjemmeside der præsentere klubben og holde denne opdateret med artikler skrevet og leveret af dansere efter turneringer

Udvalget består af:

Marianne Hougesen og Davith Hegaard (ku@KAF.dk)

KAF CO udvalg - strategi

Det er udvalgets opgave at sikre KAFs interesser i Copenhagen Open som World Cup begivenhed i København.

 • Sikre KAF størst mulig sportslig succes

 • Sikre KAF størst mulig økonomisk indtægt

 • Sikre KAF størst indflydelse på Copenhagen Open

Udvalget består af: Finn Madsen og Ken Andersen

 

 

 

KAF CO udvalg - praktik

Det er udvalgets opgave at sikre KAFs interesser i gennemførelsen af Copenhagen Open som World Cup begivenhed i København.

 • Sikre KAFs opgaver gennemført

 • Sikre rimelighed og økonomi i KAFs opgaver

 • Sikre et professionelt gennemført Copenhagen Open

 

Udvalget består af: Finn Madsen og Ken Andersen

 

 

 

KAF aktivitets udvalg

Det er udvalgets opgave at sikre andre og alternative aktiviteter i KAF til gavn for dansere og forældre.

 • Aktiviteter til styrkelse at det sociale på tværs af aldersgrupper og dansefaglighed

 • Aktiviteter til styrkelse af forældresammenholdet i KAF

 • Aktiviteter til styrkelse af KAFs brand

 

Udvalget består af: Louise Gjelfort

 

 

 

KAF Eliteudvalg

Det er udvalgets opgave at sørge for elitemæssige tiltag så KAFs elitedansere får mulighed for at udvikle sig på allerhøjeste internationale niveau.

 • Skabe en attraktiv holdtræning for alle eliteniveauer, men med højeste eliteniveau som ”overligger”.

 • Udvælge holdtrænere på højeste internationale niveau, så KAF kan udvikle sine dansere

 • Skabe og udvikle eliteaktiviteter så elitedansere udvikles, tiltrækkes og fastholdes

 

Udvalget består af: Nete Keum Jørgensen (sportschef@KAF.dk)

Tak til vore sponsorer

DanskBrandteknik.jpg

Forbund

DS LOGO 2019 Kompakt.png

Kontakt os

fb.jpg

Med mere...

Vi takker følgende fotografer fordi vi

vederlagsfrit må benytte deres billeder: 

 

MM Photography

Dansefotografen 

Per Soerensen Photography

Dancesportphoto.dk

CR3|DK

Copyright © 2013-2019 by Sportsdanserforeningen KAF