top of page

BESTYRELSE & SPORTSCHEF

Telefon: +45 63 13 13 13

Kommunikationsudvalg
Udviklingsudvalg

Formand

Davith Hegaard

Indvalgt i bestyrelsen 26. Marts 2015.
Valgt som Næstformand i 2021, og tiltrådt som konstitueret formand ved Jimmi Kristensens fratræden i slut 2021.

Valgt som formand 31. marts 2022 for 1 årig periode.
Genvalgt som formand 24. marts 2023.

På valg ulige år.

Telefon: +45 29 76 27 50

Lokale udvalg
Fit n Fun udvalg

Næstformand

Nikolaj Lund

Indvalgt i bestyrelsen 31. marts 2022, efter at have været indtrådt i bestyrelsen som suppleant 1. september 2021.

Valgt som Næstformand på konstituerende bestyrelsesmøde 24/4-2023.

På valg lige år.

Politisk udvalg

Sportschef

Nete Keum Jørgensen

Tiltrådt som sportschef i KAF den 7. september 2017.

Ansat

Lokale udvalg

Dansernes repræsentant

Isabella Buchholst Foldal

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023. Valgt som dansernes repræsentant i 2023

På valg hvert år.

Kasserer

Finn Madsen

Indvalgt i bestyrelsen 18. marts 2014.

Overdrog efter flere år på formandsposten denne, til daværende næstformand Jimmi Kristensen i sommeren 2021. Finn forblev dog på bestyrelsespost, og stillede op til kasserposten i 2022, hvor han blev valgt, som kasserer 31. marts 2022.

På valg lige år.

Politisk udvalg

Sekretær

Mette Stenbæk

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Fit n Fun udvalg

Bestyrelsesmedlem

Eva Brørup

Indvalgt i bestyrelsen 22. oktober 2020.

På valg lige år.

Kommunikations udvalg
Udviklings udvalg

Bestyrelsesmedlem

Anne Eriksen

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Udviklings udvalg

Bestyrelsesmedlem

Amanda Løvenhardt

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

1. Suppleant

Thomas Nisgaard Brink

Valgt som 1. suppleant 21. marts 2023.

På valg hvert år.

2. Suppleant

Susanne Funch

Valgt som 2. suppleant 21. marts 2023.

På valg hvert år.

bottom of page