top of page

 
BESTYRELSEN - SPORTSCHEF - DANSERNES REPRÆSENTANT

 

Davith Hegaard

Formand

Kommunikations udvalg
Udviklings udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 26. Marts 2015.
Valgt som Næstformand i 2021, og tiltrådt som konstitueret formand ved Jimmi Kristensens fratræden i slut 2021.

Valgt som formand 31. marts 2022 for 1 årig periode.
Genvalgt som formand 24. marts 2023.

På valg ulige år.

Mail: formand@kaf.dk
Tlf.: 63 13 13 13

Isabella Buchholst Foldal

Bestyrelsesmedlem & Dansernes repræsentant

Lokale udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023. Valgt som dansernes repræsentant i 2023

På valg hvert år.

Eva Brørup

Bestyrelsesmedlem

Fit n Fun udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 22. oktober 2020.

På valg lige år.

Thomas Nisgaard Brink

1. Suppleant

Valgt som 1. suppleant 21. marts 2023.

På valg hvert år.

Nikolaj Lund

Næstformand

Lokale udvalg
Fit n Fun udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 31. marts 2022, efter at have været indtrådt i bestyrelsen som suppleant 1. september 2021.

Valgt som Næstformand på konstituerende bestyrelsesmøde 24/4-2023.

På valg lige år.

Finn Madsen

Kasserer

Indvalgt i bestyrelsen 18. marts 2014.
Overdrog efter flere år på formandsposten denne, til daværende næstformand Jimmi Kristensen i sommeren 2021. Finn forblev dog på bestyrelsespost, og stillede op til kasserposten i 2022, hvor han blev valgt, som kasserer 31. marts 2022.

På valg lige år.

Anne Eriksen

Bestyrelsesmedlem

Kommunikations udvalg
Udviklings udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Susanne Funch

2. Suppleant

Valgt som 2. suppleant 21. marts 2023.

På valg hvert år.

Nete Keum Jørgensen

Sportschef

Politisk udvalg

Tiltrådt som sportschef i KAF den 7. september 2017.

Ansat

Mette Stenbæk

Sekretær

Politisk udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Amanda Løvenhardt

Bestyrelsesmedlem

Udviklings udvalg

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Danserep
Sportschef
bottom of page