top of page

 
BESTYRELSEN - SPORTSCHEF - DANSERNES REPRÆSENTANT

 

Davith Hegaard

Formand

Indvalgt i bestyrelsen 26. Marts 2015.
Valgt som Næstformand i 2021, og tiltrådt som konstitueret formand ved Jimmi Kristensens fratræden i slut 2021.

Valgt som formand 31. marts 2022 for 1 årig periode.
Genvalgt som formand 24. marts 2023.

På valg ulige år.

Mail: formand@kaf.dk
Tlf.: 63 13 13 13

Isabella Buchholst Foldal

Bestyrelsesmedlem & Dansernes repræsentant

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023. Valgt som dansernes repræsentant i 2023

På valg hvert år.

Eva Brørup

Bestyrelsesmedlem

Indvalgt i bestyrelsen 22. oktober 2020.

På valg lige år.

Thomas Nisgaard Brink

1. Suppleant

Valgt som 1. suppleant 21. marts 2023.

På valg hvert år.

Nikolaj Lund

Næstformand

Indvalgt i bestyrelsen 31. marts 2022, efter at have været indtrådt i bestyrelsen som suppleant 1. september 2021.

Valgt som Næstformand på konstituerende bestyrelsesmøde 24/4-2023.

På valg lige år.

Finn Madsen

Kasserer

Indvalgt i bestyrelsen 18. marts 2014.
Overdrog efter flere år på formandsposten denne daværende næstformand Jimmi Kristensen i sommeren 2021 forblev dog på bestyrelsespost, og stillede op til kasserposten, hvor han blev valgt, som kasserer 31. marts 2022.

På valg lige år.

Anne Eriksen

Bestyrelsesmedlem

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Susanne Funch

2. Suppleant

Valgt som 2. suppleant 21. marts 2023.

På valg hvert år.

Nete Keum Jørgensen

Sportschef

Tiltrådt som sportschef i KAF den 7. september 2017.

Ansat

Mette Stenbæk

Sekretær

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Amanda Løvenhardt

Bestyrelsesmedlem

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Danserep
Sportschef
bottom of page