top of page

BESTYRELSE & SPORTSCHEF

Telefon: +45 63 13 13 13

Kommunikationsudvalg
Udviklingsudvalg

Formand

Davith Hegaard

Indvalgt i bestyrelsen 26. Marts 2015.
Valgt som Næstformand i 2021, og tiltrådt som konstitueret formand ved Jimmi Kristensens fratræden i slut 2021.

Valgt som formand 31. marts 2022 for 1 årig periode.
Genvalgt som formand 24. marts 2023.

På valg ulige år.

Telefon: +45 29 76 27 50

Lokale udvalg
Fit n Fun udvalg

Næstformand

Nikolaj Lund

Indvalgt i bestyrelsen 31. marts 2022, efter at have været indtrådt i bestyrelsen som suppleant 1. september 2021.

Valgt som Næstformand på konstituerende bestyrelsesmøde 24/4-2023.

På valg lige år.

Politisk udvalg

Sportschef

Nete Keum Jørgensen

Tiltrådt som sportschef i KAF den 7. september 2017.

Ansat

Lokale udvalg

Dansernes repræsentant

Isabella Buchholst Foldal

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023. Valgt som dansernes repræsentant i 2023. Genvalgt 19. marts 2024.

På valg hvert år.

Udviklings udvalg

Kasserer

Amanda Løvenhardt

Indvalgt første gang i bestyrelsen 21. marts 2023. Efterfølgende valgt som kasserer 19. marts 2024.

På valg lige år.

Politisk udvalg

Sekretær

Mette Stenbæk

Indvalgt i bestyrelsen 21. marts 2023.

På valg ulige år.

Fit n Fun udvalg

Bestyrelsesmedlem

Eva Brørup

Indvalgt i bestyrelsen 22. oktober 2020.

På valg lige år.

Bestyrelsesmedlem

Susanne Lincke Funch

Indtrådt i bestyrelsen som suppleant 19. marts 2024.

På valg ulige år.

1. Suppleant

Thomas Nisgaard Brink

Valgt som 1. suppleant 19. marts 2024.


På valg hvert år.

bottom of page